עבודות חיתוך בלייזר

חיתוך פחים בלייזר עבור ייצור מיכלים

חיתוך חלקים במכונת לייזר

גליל ורטיקלי שנעשה בחיתוך לייזר ועבר ערגול וריתוך

מכונת הלייזר בפעולה

חיתוך חלקים בלייזר,חורים בפחים

חיתוך חלקים בלייזר נירוסטה, ברזל

דילוג לתוכן